Solrød lokalhistoriske Forening

har til formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for Solrød kommu-nes historie ved en aktiv, udadvendt virksomhed i såvel skriftlig som mundtlig form.

Foreningen blev stiftet i 1975 og ved udgangen af 2012 har vi 288 medlemmer.

Hvordan gøres det?

  • Ved en god og aktiv hjemmeside, www.solofo.dk der viser, hvad foreningen har planer om i den kommende tid og som desuden indeholder oplysninger om foreningen samt mange artikler om lokalhistorien.
  • Ved udgivelse af et medlemsblad fire gange årligt med nye og interessante vinkler på vor kommune og dens omegns historie.
  • Ved afholdelse af foredrag to til tre gange om året og en tur, hvor vi ser ting, der har relation til foreningen og dens formål. Vi gennemfører også byvandringer i lokalområdet med medlemmer af foreningen som guider.
  • Ved at støtte bogudgivelser af lokale forfattere, enten økonomisk eller med PR-virksomhed.
  • Vi afholder naturligvis en årlig generalforsamling, hvor der udover aflæggelse af beretning, forelæggelse af regnskab og valg af bestyrelse m.v. til slut er et foredrag eller en film, samt - og ikke mindst - et godt ostebord med god rødvin.

Årskontingentet er kun kr. 125,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for husstand, forening eller organisation.

Solrød kommunes Lokalarkiv

Arkivet passes af frivillige fra Solrød Lokalhistoriske Forening efter aftale med Solrød Kommune, og vi er p.t. 11 medlemmer der arbejder med arkivet, men vi kan altid bruge flere og gerne yngre med interesse for lokalhistorie.

Arkivet har til huse i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center 85, 1., hvor vi har en omfattende samling af protokoller, fotos, billeder og meget andet arkivmateriale, som er indsamlet gennem snart 40 år.

Arkivet har: 

  • En spændende hjemmeside, www.solrødarkiv.dk  hvor vi informerer om arkivets indhold, nye tiltag og nye indkomne materialer.
  • Arkivet har åbent hver torsdag kl. 16:00 - 18:00, hvor alle er velkomne. Desuden har vi åbent efter forudgående aftale.
  • Vi hjælper gerne med slægtsforskning eller fremfinding af materialer, og vi har altid tid til en snak om emner, der vedrører kommunens historie eller lokale personers og lokaliteters historie.
  • Medbringer du et USB-stik, kan vi overføre billeder, som er i arkivet, således at du kan få dem med dig.
  • Vi vil afholde mindre udstillinger, og når vi får bedre plads, vil vi kunne modtage skoleklasser, der vil vide noget mere om Solrøds historie.


Har du fået lyst til at blive medlem?

Kontakt os:

Kasserer Lis Hansen, tlf. 56 16 93 77, mail: lis.hansen@live.dk

Formand Tonny Lauridsen, tlf. 21 78 79 20, mail:  tonny@lauridsen.mail.dk

eller på arkivet tlf. 56 18 55 19, mail: solroedlokalarkiv@gmail.com


Vi ser frem til at møde dig! 

© Poul-Henrik Klausen