Til medlemmerne af Historisk Samfund for Roskilde Amt

På grund af de forlængede restriktioner bliver vi nødt til at aflyse det planlagte foredrag den 1. marts, hvor museumsinspektør Peder Dam skulle fortælle om kortlægningen af Danmark.

Vi har endnu ikke taget stilling til afholdelsen af generalforsamlingen 22. marts med et efterfølgende foredrag af pensioneret stadsarkivar Eva Tønnesen om den topografiske tradition i Danmark.

Vi er klar over, at mange i den grad savner sociale kontakter og kulturelle oplevelser. Vi må passe på hinanden, samfundet og os selv.

Med håbet om, at vi snarest kan mødes til historiske foredrag.

Med venlig hilsen

Gorm Bruun Hansen, formand