Solrød Lokalhistoriske Forening afholder generalforsamling, onsdag den 27. april klokken 19:00 i AFC (Aktivitets- og Frivillig Centeret)

Sæt aftenen af allerede nu. indkaldelse og program vil fremgå af medlemsbladet som udkommer i marts.

Husk at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april, det kan ske via mail: tla@solofo.dk eller ved at sende brev til: Solrød Lokalhistoriske Forening, Svenstrupvang 4, 4622 Havdrup. eventuelle forslag vil blive offentliggjort her på siden, efterhånden som de modtages.