Generalforsamling 2023

Solrød Lokalhistoriske Forening indkalder herved til Ordinær generalforsamling, i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center 85

Mandag den 17. april 2022, kl. 19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse: På valg er Inger-Hanne Christensen, Bent Pedersen og Tonny Lauridsen for 2 år.
7. Valg af suppleanter: Else Haugaard-Hansen genopstiller, vi vil gerne have en mere.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Revisorer Kjeld Ejdorf og Bendt Kirk. Revisor suppleant: Tina Glimsager, genopstiller alle.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. april 2023, på mail: tla@solofo.dk eller via postnord (bemærk der er lang leveringstid med posten) det er også tilladt at smide det i formandens postkasse.

Vi slutter, som sædvanlig, af med lidt god ost og lidt vin.