Groot – en pioner på Solrød Strand

Af John Møller

På kortet over Solrød Kommune finder man en “Grootsvej” ved Solrød Strand. Den går fra Solrød Strandvej (men uden indkørsel fra denne), tværs over Gl. Køgevej og ned mod (men ikke helt ned til) stranden. I dag en helt almindelig vej med 23 husnumre og en række dejlige helårsboliger. Navnet vækker vel ikke større undren i det daglige, men hvor stammer det egentlig fra?

Vejen er opkaldt efter Jens Christian Groot, der var den første store sommerhusudlejer i området. Han har tilsyneladende ikke haft fast folkeregisteradresse i kommunen, men har spillet en afgørende rolle i dens historie.

Stranden var i store træk øde, da grosserer Jens Chr. Groot i 1911 købte en større parcel og byggede det første sommerhus. I nærheden, ved Karlstrup Strand, lå i forvejen fire gamle huse, men dette var det første nye.

Godt nok var pengene betydeligt mere værd dengang, men alligevel var priserne til at overse. De lokale solgte gladelig deres jord ved stranden, som de nærmest betragtede som værdiløs. To år efter, i 1913, købte en dame fra København således 1 tdl. af matr. 60a til en pris af 11 øre pr. kvadratalen! Her kunne man altså for en billig penge købe 5-6 tdr. land, opføre sit sommerhus og nyde den uspolerede natur. Nu var Solrød Strand opdaget, og køb af byggegrunde blev hyppigere og priserne steg. I 1917 solgte gårdejer Jens Hansen 6.000 kvadratmeter af matr. 50a til 75 øre pr. kvadratalen, svarende til ca. 1,90 kr. pr. kvadratmeter.

Som grosserer var Groot både forretningsmand og vant til at tænke stort, så han byggede foruden sit eget hus 12 mindre træhuse til udlejning. “Solrød Strandbad” kaldte han sin koloni.

Den lokale udbygning startede altså på privat initiativ, men de lokale myndigheder havde naturligvis alligevel en styrende finger med i spillet. Man kunne jo f.eks. ikke bare lade folk drikke alkohol, som de havde lyst. I 1885 stiftedes den første afholdsforening på Solrødegnen, nemlig “Jersie-Solrød Afholdsforening”. Ved deling og knopskydning kom flere til, og bevægelsen blev efterhånden så stærk, at hele kommunen blev tørlagt. Der var derfor kun afholdshoteller og restauranter helt frem i 1920’erne og 1930’erne.

Man kan få et indtryk af udviklingen ved at se i Havdrup-Solrød sogneråd protokoller, hvor netop godkendelse af bevilling til beværtning (dog uden ret til udskænkning af spiritus!) antyder de første tegn på “turismen”. Den første bliver anbefalet i 1915, og i 1916 tilstås villaejer Jens Christian Groot, Solrød Strand, ret til at drive beværtning. Den initiativrige Groot drev nemlig både landhandel og restaurant, og lejerne forpligtede sig bl.a. til at spise i eller få bragt maden ud fra hans restaurant.

I et “Orienteringskort over Solrød Strand med fortegnelse over villaer og villaejere” udgivet af Solrød Strands Grundejerforening i 1932 fremgår det, at alle hans sommerhuse havde adresse til Gl. Køgevej. Af vejene mellem den nuværende Solrød Strandvej og stranden er det kun Lundehusvej og Peyronsvej, der er navngivet mellem Tangvej i nord og Strandvej i syd. Sandsynligvis har de øvrige veje ikke haft officielle navne.

Der havde været en Grootsvej fra ca. 1918, men den er på kortet angivet parallelt med Gl. Køgevej (fra Strandvej til Niels Juelsvej), og ligger inden for de stiplede linier, der angiver den projekterede “Ny Køge Landevej”. Cementvejen (Solrød Strandvej) blev taget i brug 11. maj 1935, og omkring dette tidspunkt har Grootsvej “holdt flyttedag” til sin nuværende beliggenhed. Der var indkørsel fra Solrød Strandvej, indtil den blev lukket for en halv snes år siden

Der er udgivet et tilsvarende kort i 1925, men det har arkivet desværre ikke (så hvis nogle skulle ligge inde med et eksemplar .!), men i 1932 er opført 303 huse ved Solrød Strand. Anlæggelsen af Cementvejen har selvfølgelig bidraget stærkt til at gøre Solrød Strand attraktiv som rekreativt område, og der var en livlig byggeaktivitet. De forudseende har formentlig købt grunde i forventning om vejens komme, men vi ved ikke, hvordan antallet af nye huse har fordelt sig på de enkelte år. Tallet er imidlertid steget til 529 i 1936, hvor den næste udgave af orienteringskortet blev udgivet. Det har været hektiske år!

Den driftige Groot optræder stadig i fortegnelsen over villaejere, men har trappet ned. Han nævnes som “Fhv. købmand” og er kun ejer af et hus, “Villa Groot” på Grootsvej. Placeringen på det nye kort antyder, at det kunne være det nuværende Grootsvej 1, hvad der passer godt med, at det samme hus på kortet fra 1932 kaldes “Solrød Strandbad” og altså formentlig har været Groots eget hus. Arkivet har ikke dokumentation for det endnu, men det kommer nok!

Fortsættelsen kender alle. Antallet af sommerhuse blev ved med at stige og var ved kommunesammenlægningen 1970 nået op omkring 800, hvorefter det er faldet i takt med områdets gradvise overgang til helårsbebyggelse. Ved ejendomsvurderingen i 2001 blev der i hele kommunen kun registreret 171 sommerhuse

Send grosserer Groot en venlig tanke, når I ser vejnavnet næste gang. Man kan med en vis ret sige, at det var ham, der startede det hele.

Læs som PDF

Hvis du kan lide artiklerne, var et måske en ide at melde sig ind i Solrød Lokalhistoriske Forening (SOLOFO)
Benyt nedenstående formular

    Sikkerhedskontrol