Københavns Stadsarkiv er et byarkiv – også kaldet et offentligt §7-arkiv. Stadsarkivet indsamler arkivmateriale fra Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner. Det gælder både papirsager og digitalt skabte data.