De Lokalhistoriske Foreninger i Gl. Roskilde Amt.

Næste foredrag i Historisk Samfund finder sted mandag d. 21. marts kl. 19.30:

Mariabilleder i middelalderens kunst 

Knud Torm, cand. mag., forfatter 

I foredraget vil Knud Torm fortælle om Marias liv fra fødsel til død og himmelfart ud fra billedverdenen i den danske middelalderkunst. I den forbindelse inddrages de tekstlige kilder til fremstillingerne af hende og hendes familie.  

Inden for hvert motiv sker der en udvikling fra højmiddelalderen til senmiddelalderen.  

Mariadyrkelsen intensiveres også i middelalderen. Hun ophøjes således mere og mere, men trækkes samtidigt i senmiddelalderen ned på et mere menneskeligt plan, da den nye klasse, borgerskabet, opstår i de fremvoksende byer. En verdsliggørelse af kunsten sætter parallelt hermed ind.  

Knud Torm har udgivet den anmelderroste bog: ”Jomfru Marias liv. Fremstillinger i dansk middelalderkunst, Bibelen og apokryferne”. 

Foredraget foregår i Auditoriet på Roskilde Rådhus, indgang hjørnet af Køgevej og Gormsvej. 

Alle er velkomne. Der er fri og gratis adgang 

Forud for foredraget afholdes foreningens generalforsamling, som sædvanligvis afvikles på under en halv time. Ikke-medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.