Som medlem af Historisk Samfund for Roskilde Amt/Solrød Lokalhistoriske Forening, har du gratis adgang til foredragene i Roskilde Museumsforening. –

 Museumsforeningens næste foredrag afholdes tirsdag d. 19. april, hvor højesteretsdommer Jens Peter Christensen holder foredrag under titlen: Rigsretten er sat! Om Rigsrettens historie

Foredraget afholdes i Roskilde Museums nye foredragssal, Sankt Ols Stræde 3, 2. sal – og starter kl. 19.30. – Deltagelse i foredraget kræver tilmelding. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet.

Tilmelding sker telefonisk til museet på tlf. 4631 6500 eller på mail til Museumsforeningen, Keld Holm på tovekeld@webspeed.dk med angivelse af navn og antal deltagere.

Siden den første grundlov i 1849 har der kun været ført seks rigsretssager. Tre i anden halvdel af 1800-tallet, to i 1900 tallet og en i 2021, hvor fhv. integrationsminister, Inger Støjberg, blev tiltalt og dømt for at overtræde Ministeransvarsloven.

Det er Folketinget, der beslutter, om der skal anlægges en rigsretssag mod en minister eller en tidligere minister. Men hvem består Rigsretten af, hvordan arbejder Rigsretten, og hvad kan udledes af de seks rigsretssager, der har været ført siden 1849? Herom fortæller højesteretsdommer Jens Peter Christensen, der var dommer i rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Jens Peter Christensen er Dr.jur. og professor i offentlig ret fra 1998-2011. I 2006 blev Jens Peter Christensen højesteretsdommer, og han har beklædt en række udvalgs- og formandsposter i offentligt regi. Jens Peter Christensen har desuden skrevet en række bøger om statsret og offentlig forvaltning, senest om ”Ministre og embedsmænd” udgivet i år.