Ringsted Arkiv er et lokalhistorisk arkiv. Vi har siden 2005 været lagt sammen med Ringsted Museum, og er siden 2013 derved også en del af Museum Vestsjælland.

Ringsted Arkiv dækker Ringsted Kommunes geografiske område. Vi arbejder efter Statens Arkivers retningslinjer for arkivdrift, da der ikke findes en egentlig arkivlov for lokalarkiver. Ringsted Arkivs materiale er ikke underlagt museumsloven.