1) Valg af dirigent.

2) Beretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4) Vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse: På valg er Lis Hansen og Kirsten Kurland 2 år.

7) Valg af suppleanter: Poul-Erik Langvad, Else Haugaard-Hansen.

8) Valg af 2 revisorer: Revisor Kjeld Ejdorf, Bendt Kirk, samt 1 revisorsuppleant: Tina Glimsager.

9) Eventuelt:

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen, vil formanden fortælle om ”Strandgården” en kursusejendom der fra 1926 til 2008 blev drevet af Dansk Funktionærforbund/Serviceforbundet, den lå for enden af Birkegårds Alle.

Vi slutter, som sædvanlig, af med lidt god ost og lidt vin.