I “Sognebogen” ((Havdrup-Solrød. Træk af de to sognes historie. 1949) er der på side 240 et afsnit om Solrød Jerne eller bare Jernen. Det er et areal med meget ringe bonitet mellem Køge Bugt og Solrød Mose på ca. 154 tdr. land, og ifølge bogen lå området hen som fællesaral til Solrøds 16 gårde indtil 1866, hvor det blev udskiftet. “Jernvejsgård”, der lå lige nord for Cementvej, lå godt nok i Karlstrup sogn og falder dermed lidt uden for, men det er nærliggende at tro, at den taget navn efter området. Den lå dog ved vejen til Jernen, hvis udgangspunktet er Karlstrup.

Men hvor stammer det underlige navn egentlig fra?

Spørgsmålet har været forelagt Københavns Universitets Institut for Navneforskning, der oplyser, at den tidligst optegnede form er Hierdenn (1664), og at man senere har haft bl.a. formen Jeren (1682).

Navnet kommer sandsynligvis af det gammeldanske substantiv jathær, som betyder ‘kant’ eller ‘rand’. Navnet Jernen anvendtes tidligere også om sydbredden af Arresø og om kysten mellem Kalundborg og Reersø.

Du er meget velkommen i Solrød Lokalhistoriske Forening

    Sikkerhedskontrol