Historisk Samfund for Roskilde Amt, arranger foredrag, med Dan H. Andersen, historiker og forfatter.

Mandag 28. februar 2022 kl. 19.30, Foredraget afholdes i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej.

Store nordiske krig var ikke blot den sidste rigtige krig mellem Danmark og Sverige, Det var også en gigantisk konflikt i Nord- og Østeuropa, som rakte helt til Ukraine og Tyrkiet. Resultatet var den svenske stormagts nedsmeltning og Ruslands opstigning til europæisk stormagt og Østersøområdets dominerende stat. Samtidigt voksede Preussen i styrke og var ved at være Tysklands dominerende magt. Hermed var nogle af grundstenene lagt til fundamentet under vor tid.
I foredraget vil Dan H. Andersen føre os igennem den store krig, ikke blot fyrsternes og generalernes manøvrer, men også livet som soldat på slagmarken og sømænd på krigsskibene på de store konvojer, som sikrede Danmarks og Norges overlevelse.
Dan H. Andersen har sidste år udgivet et stort værk om Store nordiske krig, som fik meget flotte anmeldelser. Tidligere har han skrevet en tilsvarende stor biografi over den danske krigshelt fra denne krig Tordenskjold.